ያ ው  እ ኮ  ነ ው !

~ አገው እና ኦሮሞ | ኦሮሞ እና አገው | ቀልቀሎ ስልቻ ~

awi oromo